Xem bài viết đơn
  #1  
24-06-2013, 10:33 PM
adminbao adminbao is offline
Đầy Tớ Của Nhân Dân
Facebook: https://www.facebook.com/tuthienbaocom

Default Tiểu luận Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh trách nhiệm thuộc về ai


Nhà nước xã hội chủ nghĩa là những phương hướng hoạt động cơ bản của
Nhà Nước nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà Nước trong các giai
đoạn phát triển cụ thể. Sự hình thành Nhà Nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa
của dân, do dân nhân và vì nhân dân, và sự phát triển dân chủ văn minh theo
hướng dân chủ hoá văn minh mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thì pháp luật ngày
càng đóng vai trò là công cụ hữu hiệu để quản lý xã hộị, tạo hành lang phát triển
kinh tế, văn hoá cho đất nước, cũng như từng địa phương, cộng đồng gia đình.
Hệ thống chính trị nước ta có mục tiêu hoạt động tương đối thống nhất, có
sự thống nhất về lợi ích lâu dài. Tính thống nhất về lợi ích và mục tiêu cuả hệ
thống chính trị Việt Nam vì thế trong hệ thống chính trị của nước ta, cấp cơ sở
có một vị trí hết sức quan trọng, là nơi trực tiếp thực hiện chủ trương, chính sách,
pháp luật, nơi quan hệ giữa người dân và Nhà nước được thể hiện một cách trực
diện, đa dạng, phong phú.
Pass: tuthienbao.com(Không copy link để tải)
Download: Đối với link từ google.com các bạn không biết tải thì xem cái này: Click Here
DOWNLOAD
TÌM BÀI VIẾT KHÁC SEARCH TRÊN THANH TIM KIẾM PHÍA TRÊN WEB
ĐÃ CẬP NHẬT HẾT SÁCH GIẢI CÁC MÔN CÁC LỚP VUI LÒNG ĐÁNH TÊN BÀI KÈM LỚP PHÍA TRÊN TÌM KIẾM

Trả Lời Với Trích Dẫn