Chi tiết giao dịch và liên hệ

E-mail: thienbao1989@gmail.com

Lưu ý

  • * Mệnh giá quảng cáo: VNĐ.
  • * Kích thước banner: pixel.
  • * Dung lượng banner: không nặng quá 100kb (định dạng ảnh/ flash).
  • * Giá banner không bao gồm 10% thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT).
  • * Khách hàng muốn đặt quảng cáo theo các hình thức khác lòng liên hệ
  • * Cập nhật ngày 12/6/2012.