Go Back   ๑๑۩۞۩๑๑...TuThienBao.Com...๑๑۩۞۩๑๑ > VI - ♥ Không Gian IT ♥ > 27 - Ebook Tổng Hợp - SÁCH GIẢI FULL > Biểu Mẫu & Văn Bản


Tìm kiếm chủ đề bài viết ở đây trước khi hỏi TTB -Tìm bằng tiếng việt có dấu càng chính xác-Ví Dụ:Đánh vào Hwang mi ri để tìm truyện tác giả này
$$**=====DS Truyện Tranh Online=====**$$ $$**=====Truyện Tranh Mới Đang Update=====**$$

KHÔNG XEM ĐƯỢC ẢNH TRUY CẬP ĐỔI DNS CLICK VÀO ĐÂY


Trả lời
  #1  
27-02-2013, 09:23 AM
sweet_love's Avatar
sweet_love sweet_love is offline
Super Moderator

Default Mẫu hợp đồng trao đổi nhà ởMẪU HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở

File word
Pass: tuthienbao.com(Không copy link để tải)
Download: Đối với link từ google.com các bạn không biết tải thì xem cái này: Click Here
DOWNLOAD


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở

(nhà số:.................đường..................phường............quận.......
và nhà số:.............đường...................phường............quận.......)

Hôm nay, ngày........tháng.......năm........., tại........................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên A:
Ông (Bà)
Sinh ngày:........................ tháng.........................năm
Chứng minh nhân dân số:...................................do
cấp ngày..........................tháng...........................năm
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):
Sinh ngày:........................ tháng.........................năm
Chứng minh nhân dân số:...................................do
cấp ngày..........................tháng.............................năm
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:.................đường
phường........................quận......................thành phố............................
Ông.............................................và Bà
là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở
đường
phường........................quận......................thành phố.............................
theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:
ngày.......tháng.........năm........... do...................................................... cấp
ngôi nhà có thực trạng như sau:
a. Nhà ở:
- Tổng diện tích sử dụng:..................................................................... m¬2
- Diện tích xây dựng:........................................................................... m2
- Diện tích xây dựng của tầng trệt:.................................................... m2
- Kết cấu nhà:
- Số tầng:
b. Đất ở:
- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số:
- Diện tích:............................................................................................ m2
- Hình thức sử dụng riêng.................................................................... m2
c. Các thực trạng khác..........................................................................
(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó diện tích trong lộ giới)
Giá trị do Bên A và Bên B thỏa thuận là............................................ đ
(bằng chữø..................................................................................................  )
Bên B:
Ông (Bà)
Sinh ngày:........................ tháng.........................năm
Chứng minh nhân dân số:...................................do
cấp ngày..........................tháng...........................năm
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):
Sinh ngày:........................ tháng.........................năm
Chứng minh nhân dân số:...................................do
cấp ngày..........................tháng.............................năm
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:.................đường
phường........................quận..................................thành phố............................
Ông.............................................và Bà
là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở .................đường
phường........................quận......................thành phố.............................
theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:
ngày.......tháng.........năm........... do...................................................... cấp
ngôi nhà có thực trạng như sau:
a. Nhà ở:
- Tổng diện tích sử dụng:..................................................................... m¬2
- Diện tích xây dựng:........................................................................... m2
- Diện tích xây dựng của tầng trệt:.................................................... m2
- Kết cấu nhà:
- Số tầng:
b. Đất ở:
- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số:
- Diện tích:............................................................................................ m2
- Hình thức sử dụng riêng.................................................................... m2
c. Các thực trạng khác..........................................................................
(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó diện tích trong lộ giới)
Giá trị do Bên A và Bên B thỏa thuận là............................................ đ
(bằng chữø..................................................................................................  )
Bằng hợp đồng này, Bên A và Bên B đồng ý trao đổi cho nhau hai ngôi nhà nêu trên với những thỏa thuận sau đây:
Điều 1. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà
1. Bên A giao cho Bên B ngôi nhà thuộc sở hữu của mình đúng như thực trạng và bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” vào ngày....tháng ..năm ..
2. Bên B giao cho Bên A ngôi nhà thuộc sở hữu của mình đúng như thực trạng và bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” vào ngày... tháng... năm......
3. Trong thời hạn chưa giao nhà, hai bên có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà của mình.
4. Bên ..........trả cho Bên ...........số tiền chênh lệch về giá trị là
(bằng chữ  )
Điều 2. Việc nộp thuế và lệ phí
Thuế và lệ phí liên quan đến việc trao đổi ngôi nhà gồm:
1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất do:
- Bên A nộp:
- Bên B nộp:
2. Lệ phí trước bạ do:
- Bên A nộp:
- Bên B nộp:
3. Lệ phí công chứng do:
- Bên A nộp:
- Bên B nộp:
Điều 3. Các thỏa thuận khác
Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để thực hiện .
Điều 4. Cam kết của các bên
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:
1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này;
2. Ngôi nhà đem trao đổi thuộc sở hữu của mình:
- Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;
- Không bị thế chấp, bảo lãnh, trao đổi, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;
- Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.
- Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên;
3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên là bản chính;
4. Đã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả các giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý trao đổi và không có khiếu nại gì về việc công chứng hợp đồng này;
5 Chịu trách nhiệm làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với hai ngôi nhà nêu trên tại
6. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số........ ngày... tháng... năm... do............ cấp cho Ông....................................... và vợ là Bà .........................và “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số............. ngày....... tháng...... năm........ do.................................. cấp cho Ông...................... và vợ là Bà....................... để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu;
7. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).
Điều 5. Điều khoản cuối cùng
1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng hoặc chứng thực này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.
2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.......trang, các bản đều giống nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản và 01 bản lưu tại ...........................

BÊN A
(ký và ghi rõ họ và tên) BÊN B
(ký và ghi rõ họ và tên)
TÌM BÀI VIẾT KHÁC SEARCH TRÊN THANH TIM KIẾM PHÍA TRÊN WEB
ĐÃ CẬP NHẬT HẾT SÁCH GIẢI CÁC MÔN CÁC LỚP VUI LÒNG ĐÁNH TÊN BÀI KÈM LỚP PHÍA TRÊN TÌM KIẾM


Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

ADS
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
© Tuthienbao.com- TTB chúng tôi không cung cấp chức năng đăng ký thành viên để viết bài hay bình luận - Nếu có khiếu nại chung tôi sẽ xử lý
truyen tranh hay, truyen tranh online, ebook,ebook ngon tinh, van hoc lop 5,van hoc lop 6,van hoc lop 7,van hoc lop 8,van hoc lop 9,van hoc lop 10,van hoc lop 11,van hoc lop 12,
Powered by: vBulletin v3.8.2 Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.