Go Back   ๑๑۩۞۩๑๑...TuThienBao.Com...๑๑۩۞۩๑๑ > VI - ♥ Không Gian IT ♥ > 27 - Ebook Tổng Hợp - SÁCH GIẢI FULL > Biểu Mẫu & Văn Bản


Tìm kiếm chủ đề bài viết ở đây trước khi hỏi TTB -Tìm bằng tiếng việt có dấu càng chính xác-Ví Dụ:Đánh vào Hwang mi ri để tìm truyện tác giả này
$$**=====DS Truyện Tranh Online=====**$$ $$**=====Truyện Tranh Mới Đang Update=====**$$

KHÔNG XEM ĐƯỢC ẢNH TRUY CẬP ĐỔI DNS CLICK VÀO ĐÂY


Trả lời
  #1  
27-02-2013, 09:25 AM
sweet_love's Avatar
sweet_love sweet_love is offline
Super Moderator

Default Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần


MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

File word
Pass: tuthienbao.com(Không copy link để tải)
Download: Đối với link từ google.com các bạn không biết tải thì xem cái này: Click Here
DOWNLOAD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
(của Ngân hàng Quốc Tế - VIB)


Hôm nay, ngày ……/……/200..., tại…………, hai Bên có tên dưới đây
° Bên bán cổ phần (Cổ đông VIB):
Mã số thuế:
Địa chỉ hộ khẩu:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại:........................................................Di động:
CMND/HC (nếu là cá nhân) số:.......................... do CA..................cấp ngày
ĐKKD (nếu là pháp nhân) số:.............................do........................ cấp ngày
Người đại diện (pháp nhân):............................... chức vụ:
Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:.................... ngày......./......./............... của......
° Bên mua cổ phần:
Quốc tịch:
Địa chỉ hộ khẩu:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại:...........................................................Di động:
CMND/HC (nếu là cá nhân) số:............................. do CA...................cấp ngày
ĐKKD (nếu là pháp nhân) số:............................... do……..................... cấp ngày
Người đại diện (pháp nhân):.................................. chức vụ :
Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:.................... ngày......./......./............... của......
Đã tự nguyện thỏa thuận việc mua bán cổ phần của Ngân hàng TMCP
Quốc Tế Việt Nam (VIB) với nội dung như sau:
1. Thỏa thuận mua bán....................cổ phần, với tổng mệnh giá đồng, gồm:
....... tờ Cổ phiếu, mệnh giá............số serie
....... tờ Cổ phiếu, mệnh giá............số serie
........tờ Cổ phiếu, mệnh giá............số serie
2. Giá chuyển nhượng: ........................đồng/cổ phần (Bằng chữ:...........................................
 )
3. Bên bán cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm về quyền sở hữu và quyền bán cổ phần; số cổ phần trên hiện không cầm cố hay bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào với bên thứ ba và được phép chuyển nhượng; nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu bên bán cổ phần là cá nhân) và các loại thuế khác đối với giao dịch chuyển nhượng chứng khoán này theo quy định của pháp luật.
4. Bên mua cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần; đủ điều kiện mua cổ phần có giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật và của VIB; chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của VIB.
5. Bên mua và bên bán cổ phần cam kết: Chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin đã khai trong Hợp đồng này.
6. Giá chuyển nhượng, việc thanh toán (giao nhận tiền) do hai bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm (không liên quan đến VIB).
7. Kể từ ngày việc mua bán cổ phần đã được ghi vào Sổ đăng ký Cổ đông của VIB, Bên mua trở thành cổ đông của VIB và được nhận toàn bộ cổ tức, quyền mua thêm cổ phần mới phát hành và được hưởng mọi quyền lợi khác phát sinh từ số cổ phần nói trên. Riêng trường hợp VIB đã kết thúc lập Danh sách Cổ đông được nhận cổ tức, thì cổ tức sẽ được VIB trả cho Bên bán và việc Bên bán trả lại cổ tức cho Bên mua do hai bên tự thỏa thuận.
8. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hai bên đã hiểu thống nhất, nhất trí với toàn bộ nội dung của Hợp đồng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Phần dành cho Ngân hàng:
1. Thuế thu nhập khấu trừ tại VIB = Số cổ phần chuyển nhượng x Giá chuyển nhượng x 0,1% = ...................................................đồng.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
V/v cổ phần đã được chuyển nhượng
Hà Nội, ngày…..……tháng….……năm 200....
TÌM BÀI VIẾT KHÁC SEARCH TRÊN THANH TIM KIẾM PHÍA TRÊN WEB
ĐÃ CẬP NHẬT HẾT SÁCH GIẢI CÁC MÔN CÁC LỚP VUI LÒNG ĐÁNH TÊN BÀI KÈM LỚP PHÍA TRÊN TÌM KIẾM


Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

ADS
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
© Tuthienbao.com- TTB chúng tôi không cung cấp chức năng đăng ký thành viên để viết bài hay bình luận - Nếu có khiếu nại chung tôi sẽ xử lý
truyen tranh hay, truyen tranh online, ebook,ebook ngon tinh, van hoc lop 5,van hoc lop 6,van hoc lop 7,van hoc lop 8,van hoc lop 9,van hoc lop 10,van hoc lop 11,van hoc lop 12,
Powered by: vBulletin v3.8.2 Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.